Az Árpád bejárata

Iskolánkban 1946 őszén kezdődött meg a tanítás. Sokáig a város egyetlen gimnáziuma volt az „Árpád”, s így fontos szerepe volt és van a helyi értelmiség kialakításában, a kulturális légkör megteremtésében.

Arra törekszünk, hogy a nevelés-oktatási folyamat során tanulóinkban olyan értékrendet alakítsunk ki, amelyben a személyes, egyéni boldogulást, érvényesülést szolgáló célok, valamint a közösségek pozitív normái kiegészítik, erősítik egymást.

Több mint tíz éve indítottuk a hat évfolyamos gimnáziumi képzést. Ezt az oktatási formát a jó intellektuális képességű és felsőfokú tanulmányokra készülő tanulók számára hoztuk létre. A diákok már 12 éves kortól fokozott tanulásra, művelődésre inspiráló környezetbe kerülnek, és képességeiknek megfelelő program szerint tanulnak.

A hat évfolyamos gimnazisták tanulmányi átlaga, a tanulmányi versenyeken elért helyezései és kiemelkedő felvételi eredményei a képzés hatékonyságát bizonyítják. Az ide jelentkezők száma mutatja, hogy nagy a helyi igény erre az iskolatípusra.

Iskolánkban a legrégibb hagyománya a négy évfolyamos gimnáziumnak van. Itt azon diákok számára biztosítunk tanulási lehetőséget, akik csak 14 éves korukban tudnak dönteni jövőjükről. 2002-től az emelt szintű német és matematika csoport mellett indul általános (normál) tagozat is. Kínálatunk 2006-tól emelt szintű angol tagozattal bővül.

Mind a hat, mind a négy évfolyamos gimnáziumi képzés a felsőfokú tanulmányok megkezdésére készít fel.

Az intézményünkben folyó munka színvonalát jelzi, hogy évek óta – az utolsó öt év átlaga alapján – a felsőfokú továbbtanulásra felvételt nyert és a végzett tanulók aránya 77,5 %  felett van.

Iskolánkban első idegen nyelvként angol vagy német nyelv tanulására van lehetőség (melyet a tanuló az általános iskolában tanult), míg második nyelvként választható az angol, a francia, a latin, a német, az olasz és a szlovák.

Intézményünk a tanórán kívüli személyiségfejlesztő foglalkozásokból sokszínű kínálatot nyújt, és ezeket tanulóink jelenleg térítésmentesen vehetik igénybe. Mind a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítunk. Gazdag hagyományrendszerünk és az otthonos, harmonikus, fejlesztő légkör elősegíti az eredményes tanulást.

Hagyományaink közül egyik legfontosabb a külföldi kapcsolatok ápolása két német, egy francia és egy holland iskolával.

Az oktatás feltételeinek javítására, a szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulók számára, az esélyegyenlőség megteremtésére hoztuk létre az „Árpád-alapítvány az oktatásért” elnevezésű alapítványunkat, melynek számlaszáma: 11740009-20051369. Alapítványunk közhasznú alapítvány, így fogadhatja a személyi jövedelemadó 1%-át. (Az alapítvány adószáma: 18604623-1-11)