Jelentkezés és felvételi a hat évfolyamos gimnáziumba (2021/22)

A hat évfolyamos osztályba jó képességű, tanulni akaró diákokat várunk a hatodik általános iskolai osztály elvégzése után. Az osztályt egy angol és egy német nyelvi csoporttal indítjuk. A 7. és a 8. osztályban a magyar nyelvet, minden évfolyamon az informatikát, matematikát és az idegen nyelveket csoportbontásban oktatjuk. Az ide járó diákok a második idegen nyelvet a 9. osztálytól veszik fel, míg a 11. osztálytól – választásuk alapján – egy, vagy két tantárgyat emelt szinten tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására.

A felvétel pontszám alapján történik. Az elérhető maximális pontszám 160, amely két részből tevődik össze.

A hozott pont az 5. tanév végi és a 6. tanév félévi osztályzatainak összege, maximum 60 (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika és természetismeret). Az írásbeli felvételi vizsgán írt két dolgozat pontszámának összege, maximum 100 pont.

Az írásbeli felvételi vizsgán – magyar nyelv és matematika keretében – a tanuló logikus gondolkodását, olvasási készségét valamint anyanyelvi és matematikai ismereteit vizsgáljuk. Az írásbeli felvételi vizsga – a jogszabályoknak megfelelően – központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga, melyre 2020. december 4-ig kell jelentkezni. A jelentkezési lap az Oktatási Hivatal honlapjáról tölthető le, de iskolánkban is kérhető.

Az írásbeli vizsga időpontja 2021. január 23. (szombat) 10 óra (matematika, magyar nyelv).
2021. január 28. (csütörtök) 14 órától pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol lévő tanulók számára.

Az írásbeli dolgozatok megtekintése 2021. január 28. (csütörtök) 8 órától 16 óráig.

Az írásbeli vizsga eredményéről 2021. február 8-ig minden tanulót írásban értesítünk.

Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje 2021. február 19.

A jelentkezési lap és az adatlap elektronikus formában az Oktatási Hivatal honlapján tölthető ki és onnan nyomtatható.

A felvételi jegyzéket 2021. március 16-ig hozzuk nyilvánosságra.

A végső felvételi döntésről – az Oktatási Hivatal egyeztetett felvételi jegyzéke alapján – 2021. április 30-ig írásban értesítjük a szülőket.

A felvételivel kapcsolatos tájékoztatót tervezünk a szülőknek 2020. november 23-án 17.00 órakor, a diákoknak – nyílt napon – 2020. november 24-én 9 órától 12 óráig.

Amennyiben az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a fenti tájékoztatók nem tarthatók meg, úgy legkésőbb azok tervezett időpontjáig iskolánk honlapján nyújtunk részletes tájékoztatást az érdeklődő tanulók és szüleik számára.

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal iskolánk pályaválasztási felelőséhez vagy az iskolavezetés tagjaihoz!

Szeretettel várjuk iskolánk leendő tanulóit!