Jelentkezés és felvételi a hat évfolyamos gimnáziumba (2020/21)

A hat évfolyamos osztályba jó képességű, tanulni akaró diákokat várunk a hatodik általános iskolai osztály elvégzése után. Az osztályt egy angol és egy német nyelvi csoporttal indítjuk. A 7. és a 8. osztályban a magyar nyelvet, minden évfolyamon az informatikát, matematikát és az idegen nyelveket csoportbontásban oktatjuk. Az ide járó diákok a második idegen nyelvet a 9. osztálytól veszik fel, míg a 11. osztálytól – választásuk alapján – néhány tantárgyat emelt óraszámban tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására.

  A felvétel pontszám alapján történik. Az elérhető maximális pontszám 160, amely két részből tevődik össze.

A hozott pont az 5. tanév végi és a 6. tanév félévi osztályzatainak összege, maximum 60 (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika és természetismeret). Az írásbeli felvételi vizsgán elért összpontszám, maximum 100 pont.

Az írásbeli felvételi vizsgán – magyar nyelv és matematika keretében – a tanuló logikus gondolkodását, olvasási készségét valamint anyanyelvi és matematikai ismereteit vizsgáljuk. Az írásbeli felvételi vizsga – a jogszabályoknak megfelelően – központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga, melyre az intézményünkben kérhető jelentkezési lapon 2019. december 6-ig kell jelentkezni.

Az írásbeli vizsga időpontja 2020. január 18. (szombat) 10 óra (matematika, magyar nyelv).
2020. január 23. (csütörtök) 14 órától pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol lévő tanulók számára.

Az írásbeli dolgozatok megtekintése 2020. január 23. (csütörtök) 8 órától 16 óráig.

Az írásbeli vizsga eredményéről 2020. február 6-ig minden tanulót írásban értesítünk.

Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje 2020. február 19.

A felvételi jegyzéket 2020. március 16-ig hozzuk nyilvánosságra.

A végső felvételi döntésről – az Oktatási Hivatal egyeztetett felvételi jegyzéke
alapján – 2020. április 30-ig írásban értesítjük a szülőket.

A felvételivel kapcsolatban tájékoztatót tartunk a szülőknek 2019. november 27-én
16 óra 30-kor, a diákoknak – nyílt napon – 2019. november 28-án 9 órától 12 óráig.

 

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal iskolánk pályaválasztási felelőséhez vagy az iskolavezetés tagjaihoz!

 

Szeretettel várjuk iskolánk leendő tanulóit!