Jelentkezés és felvételi a hat évfolyamos gimnáziumba (2022/23)

A hat évfolyamos osztályba jó képességű, tanulni akaró diákokat várunk a hatodik általános iskolai osztály elvégzése után. Az osztályt egy angol és egy német nyelvi csoporttal indítjuk. A 7. és a 8. osztályban a magyar nyelvet, minden évfolyamon az informatikát, matematikát és az idegen nyelveket csoportbontásban oktatjuk. Az ide járó diákok a második idegen nyelvet a 9. osztálytól veszik fel, míg a 11. osztálytól – választásuk alapján – egy, vagy két tantárgyat emelt szinten tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására.

A felvétel pontszám alapján történik. Az elérhető maximális pontszám 160, amely két részből tevődik össze.

A hozott pont az 5. tanév végi és a 6. tanév félévi osztályzatainak összege, maximum 60 (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika és természetismeret). Az írásbeli felvételi vizsgán írt két dolgozat pontszámának összege, maximum 100 pont.

Az írásbeli felvételi vizsgán – magyar nyelv és matematika keretében – a tanuló logikus gondolkodását, olvasási készségét valamint anyanyelvi és matematikai ismereteit vizsgáljuk. Az írásbeli felvételi vizsga – a jogszabályoknak megfelelően – központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga, melyre 2021. december 3-ig kell jelentkezni. A jelentkezési lap az Oktatási Hivatal honlapjáról tölthető le, de iskolánkban is kérhető.

Az írásbeli vizsga időpontja 2022. január 22. (szombat) 10 óra (matematika, magyar nyelv).
2022. január 27. (csütörtök) 14 órától pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol lévő tanulók számára.

Az írásbeli dolgozatok megtekintése 2022. január 27. (csütörtök) 8 órától 16 óráig.

Az írásbeli vizsga eredményéről 2022. február 7-ig minden tanulót írásban értesítünk.

Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje 2022. február 18.

A jelentkezési lap és az adatlap elektronikus formában az Oktatási Hivatal honlapján tölthető ki és onnan nyomtatható.

A felvételi jegyzéket 2022. március 16-ig hozzuk nyilvánosságra.

A végső felvételi döntésről – az Oktatási Hivatal egyeztetett felvételi jegyzéke alapján – 2022. április 29-ig írásban értesítjük a szülőket.

A felvételivel kapcsolatos tájékoztatót tervezünk a szülőknek 2021. november 15-én 16:30 órakor, a diákoknak – nyílt napon – 2021. november 16-án 9 órától 12 óráig.

Amennyiben az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a fenti tájékoztatók nem tarthatók meg, úgy legkésőbb azok tervezett időpontjáig iskolánk honlapján nyújtunk részletes tájékoztatást az érdeklődő tanulók és szüleik számára.

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal iskolánk pályaválasztási felelőséhez vagy az iskolavezetés tagjaihoz!

Szeretettel várjuk iskolánk leendő tanulóit!