Tájékoztató a 6 és a 4 évfolyamos

gimnáziumok írásbeli felvételi vizsgáiról

Tájékoztató a középfokú beiskolázás egységes írásbeli felvételi vizsgáinak – magyar nyelvi és matematika – feladatlapjairól

Az egységes írásbeli felvételi vizsgák feladatlapjairól (Oktatási Hivatal)

Felvételi feladatsorok 2001-től napjainkig (Oktatási Hivatal)