Az Árpád bejárata

Iskolánkban 1946 őszén kezdődött meg a tanítás. Sokáig a város egyetlen gimnáziuma volt az „Árpád”, s így fontos szerepe volt és van a helyi értelmiség kialakításában, a kulturális légkör megteremtésében.

Arra törekszünk, hogy a nevelési-oktatási folyamat során tanulóinkban olyan értékrendet alakítsunk ki, amelyben a személyes, egyéni boldogulást, érvényesülést szolgáló célok, valamint a közösségek pozitív normái kiegészítik, erősítik egymást.

Több mint negyed évszázada indítottuk a hat évfolyamos gimnáziumi képzést. Ez az oktatási forma a jó intellektuális képességű és felsőfokú tanulmányokra készülő tanulókat várja. A diákok már 12 éves kortól fokozott tanulásra, művelődésre inspiráló környezetbe kerülnek, és képességeiknek megfelelő program szerint tanulnak.

A hat évfolyamos gimnazisták tanulmányi átlaga, a tanulmányi versenyeken elért helyezései és kiemelkedő felvételi eredményei a képzés hatékonyságát bizonyítják.

A négy évfolyamos gimnáziumban azon diákok számára biztosítunk tanulási lehetőséget, akik 8. osztály után középiskolás éveiket biztos alapot nyújtó intézményben, biztonságos körülmények között szeretnék eltölteni.

Mind a hat, mind a négy évfolyamos gimnáziumi képzés a felsőfokú tanulmányok megkezdésére készít fel.

Intézményünk a tanórán kívüli személyiségfejlesztő foglalkozásokból sokszínű kínálatot nyújt.

Mind a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítunk. Gazdag hagyományrendszerünk és az otthonos, harmonikus, fejlesztő légkör elősegíti az eredményes tanulást.

Az intézményünkben folyó munka színvonalát jelzi, hogy évek óta – az utolsó évek átlaga alapján – a felsőfokú továbbtanulásra felvételt nyert és a végzett tanulók aránya 90 % felett van.

Iskolánkban első idegen nyelvként angol vagy német nyelv tanulására van lehetőség (melyet a tanuló az általános iskolában tanult), míg második nyelvként választható: az angol, a német, és az olasz nyelv.

Az oktatás feltételeinek javítására, a szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulók számára, az esélyegyenlőség meg-teremtésére hoztuk létre az „Árpád-alapítvány az oktatásért” elnevezésű alapítványunkat, melynek számlaszáma: 11740009-20051369. Alapítványunk közhasznú alapítvány, így fogadhatja a személyi jövedelemadó 1%-át.

 Iskolánk épületét – a Modern Városok Programban, az Árpád Gimnázium reál gimnáziummá fejlesztése projekt keretében a 2018/19. tanévben – felújították, bővítették. Ennek köszönhetően az iskola épülete, felszereltsége, környezete, vagyis a nevelő-oktató munka feltételei méltóak lettek az itt folyó szakmai munka színvonalához. Az udvaron tornacsarnok épült – a TSC beruházásaként TAO-s forrásokból, a város támogatásával – így a testnevelés oktatása is a legmodernebb körülmények között folyhat.

A fenti beruházások az iskolánk nevelő-oktató munkájának továbbfejlesztését teszik lehetővé azzal, hogy korszerű infrastruktúrát biztosítanak ebben a modern, 21. századi épületegyüttesben.