Jelentkezés és felvételi a négy évfolyamos gimnáziumba (2022/23)

Három négy évfolyamos gimnáziumi osztályt indítunk. A tanulók jelentkezhetnek matematika, német nyelv vagy angol nyelv tantárgyból emelt szintű képzésre (tagozatra) vagy általános (normál) tantervű tagozatra.

A matematikát, az idegen nyelvet és az informatikát csoportbontásban tanítjuk. Diákjaink a tizenegyedik osztálytól – választásuk alapján – egy, vagy két tantárgyat emelt szinten tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására.

A felvétel pontszám alapján történik, ami a hozott (általános tagozaton 150 pont, emelt szintű tagozaton 170 pont) és a szerzett (200) pont összege.

A hozott pontszámot a jelentkezési lapon feltüntetett osztályzatokból számítjuk (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv[1], történelem, földrajz, matematika, fizika, kémia, biológia, természetismeret). Az emelt szinten[2] tanult tantárgyak eredményét 1,25-szoros súllyal számoljuk. (Ezt akkor tudjuk figyelembe venni, ha az általános iskola a jelentkezési lap megjegyzés rovatában az emelt szintű képzésben való részvételt igazolja.)

Az emelt szintű képzésre jelentkező tanulóknál az adott tantárgy általános iskolai eredményét kétszeresen súlyozva vesszük figyelembe.

A szerzett pontszámot a két írásbeli vizsga (magyar nyelv, matematika) alapján határozzuk meg a vizsgapontok összegének duplázásával. A matematika tagozaton a szerzett
pontszám – ettől eltérően – a matematika írásbeli 2,4 szeresének és a magyar nyelv írásbeli 1,6 szeresének az összege.

Az írásbeli felvételi vizsga, amelyen a tanuló logikus gondolkodását, olvasási készségét valamint anyanyelvi és matematikai ismereteit vizsgáljuk – a jogszabályoknak megfelelően – központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga, melyre 2021. december 3-ig kell jelentkezni. A jelentkezési lap az Oktatási Hivatal honlapjáról tölthető le, de iskolánkban is kérhető.

Az írásbeli vizsga időpontja 2022. január 22. (szombat) 10 óra. (Január 27. 14 óra pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol levő tanulók számára.)

Az írásbeli dolgozatok megtekintése 2022. január 27. (csütörtök) 8 órától 16 óráig.

Az írásbeli vizsga eredményéről 2022. február 7-ig minden tanulót írásban értesítünk.

Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje 2022. február 18.

Amennyiben a tanuló nem iskolánkban írta központi felvételi dolgozatát, úgy az értékelő lap – általános iskola által hitelesített – másolatát kell intézményünkbe eljuttatni a jelentkezési lappal együtt.

A felvételi jegyzéket 2022. március 16-ig hozzuk nyilvánosságra.

A végső felvételi döntésről – az Oktatási Hivatal egyeztetett felvételi jegyzéke
alapján – 2022. április 29-ig írásban értesítjük a szülőket.

A felvételivel kapcsolatos szülői tájékoztatót 2021. november 17-én 16.30 órára tervezünk, míg a diákoknak nyílt nap keretében szeretnénk bemutatkozni 2021. november 18-án és 19-én 9 órától 12 óráig.

Amennyiben az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a fenti tájékoztatók nem tarthatók meg, úgy legkésőbb azok tervezett időpontjáig iskolánk honlapján nyújtunk részletes tájékoztatást az érdeklődő tanulók és szüleik számára.

[1] Ha valaki két idegen nyelvet tanult, akkor automatikusan a jobb eredményt vesszük figyelembe.

[2] Emelt szintű oktatás: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-ának 6. pontja, valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 7. § (3)-(4) bekezdései alapján.

 

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal iskolánk pályaválasztási felelőséhez vagy az iskolavezetés tagjaihoz!

 

Szeretettel várjuk iskolánk leendő tanulóit!