Skip to content

Archívum

Kategória: Hírek

Tisztelt Szülők és Diákok!

 A 2020. március 13-án bejelentett kormánydöntés értelmében 2020. március 16-ától, hétfőtől iskolánkban nem lesz hagyományos tanítás. Új, tantermen kívüli  digitális oktatási rend kerül bevezetésre.  A részletekről később adunk tájékoztatást.

Tisztelettel kérjük Önöket, kísérjék figyelemmel  iskolánk honlapját, és a Kréta rendszert!

Megértésüket, türelmüket köszönjük!

Share

április

Share

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A beérkezett jelentkezés lapok adatai és a felvételi vizsga eredményei alapján elkészült iskolánk ideiglenes felvételi jegyzéke.
A felvételi jegyzék a meghirdetett tagozatok szerint készült, amelyen rangsoroltunk mindenkit, aki az adott tagozatra jelentkezett.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem tudjuk, hogy a hozzánk jelentkező diákok, mely más középiskolák tagozatait, és milyen sorrendben jelölték meg az adatlapon.
Ezért – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – nem csak a rangsor elején lévő tanulók nyerhetnek felvételt. Így az Árpádot elsősorban választóknak azt javasoljuk, hogy jelentkezésük sorrendjén ne módosítsanak.

További észrevétellel, kérdéseikkel forduljanak bizalommal az iskola vezetőségéhez.

IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK

Share

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a mai napon a kormány arról döntött, hogy a külföldi kéthetes nyelvtanulási program indítását 1 évvel elhalasztja.
Ez alapján a nyári program szervezését iskolánk leállítja, így a Nyilatkozat aláírását töröljük.
Szíves megértésüket ezúton is köszönjük és sajnáljuk, hogy ezt a döntést kellett hoznunk.
Amennyiben a jövőre vonatkozóan információkkal rendelkezünk, úgy azokról tájékoztatjuk Önöket.

Kovács Miklós
igazgató

Share

Tájékoztatás a külföldre utazni szándékozó tanulók és szüleik részére.

Share

Március

Share

Tisztelt szülők és felvételiző diákok!

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja 2020. január 18. szombat 10:00 óra.

9:00 – 9:30: Gyülekező a gimnázium aulájában, tájékoztatás a terembeosztásról.

9:30-10:00: A vizsgázók elfoglalják a helyüket a kijelölt vizsgatermekben. Személyazonosság ellenőrzése (diákigazolvány, személyi igazolvány), a tanulók tájékoztatása a kijavított dolgozatok megtekintéséről az értékelőlapok átvételéről.

10:00-10:45: A magyar nyelv feladatlap kitöltése.

10:45-11:00: Szünet.

11:00-11:45: A matematika feladatlap kitöltése.

A magyar nyelv feladatlap kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlap kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A felvételi vizsga idején a szülők/kísérők az aulában, az ebédlőben és a 21. számú előadóban tartózkodhatnak.

A 6. osztályos tanulók szüleit 10:10 órától egy tájékoztatóra várjuk az előadóteremben.

A tanulók a vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolvány vagy személyi igazolvány – hozzanak magukkal.

A pótló írásbeli vizsga 2020. január 23-án 14.00-kor kezdődik.

A pótló írásbeli vizsgán azok a tanulók vehetnek részt, akik alapos ok (pl. betegség) miatt nem tudtak részt venni az előző vizsgán.

A kijavított dolgozatok 2020. január 23-án csütörtökön 8:00-16.00 között megtekinthetők.

A 6. évfolyamosok tanulók szüleit a 23. teremben míg a 8. évfolyamos vizsgázók szüleit 21. teremben várjuk és adjuk át számukra az értékelő lapokat.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Tatabánya, 2020. január 16.

Kovács Miklós
igazgató

Share

2020 Feb

Share