Skip to content

nov

Share

Borító

Az 1. forduló feladatlapja

Az 1. forduló javítási útmutatója

 

 

Share

2017. október 5-én 26 diák és 3 pedagógus vett részt az Arany János-emlékévhez kapcsolódó őszi irodalmi kiránduláson. A Petőfi Irodalmi Múzeum „Önarckép álarcokban” című Arany-kiállítását néztük meg. Az interaktív tárlaton kipróbáltuk a szó-örökbefogadást, a Toldi-erőpróbát, a zeneboxban pedig Arany János eredeti dallamainak újragondolt változataira relaxáltunk. A múzeumboltban Arany-emléktárgyak közül válogattunk, majd az emlékezetes programot jó hangulatú uzsonna zárta.
Horváth Anikó tanárnő

1 3

Share

King_St._Ladislaus

„Üdvözlégy kegyelmes Szent László király!
Magyarországnak édes oltalma,
szent királyok közt drágalátos gyöngy,
csillagok között fényességes csillag.”

(Ének Szent László királyról, 1500 körül)

A Komárom-Esztergom megyei szaktanácsadók tanulmányi versenyt hirdetnek Szent László emlékezetére

A verseny célja:

Szent László trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából versenyt hirdetünk a korszak alaposabb tanulmányozása, Árpád-házi királyunk emlékének méltó ápolása céljából.

Részletes versenykiírás (pdf)
pdf_icon

 

 

A verseny kategóriái:

  1. Szakgimnáziumok
  2. Gimnáziumok 9-10. évfolyamának tanulói

Csapatverseny 3 fős csapatokkal

 

A verseny témája:

  • A XI. század magyar történelem 1038-1077 közötti időszaka
  • Szent László uralkodása (1077-1095)
  • Szent László legendák, mondák és ereklyék

Az 1. forduló feladatlapja a verseny napján 12.00 órától tölthető le honlapunkról.
A javítási útmutató pedig a verseny megíratását követően 16. 00 órától lesz elérhető.

A feladatlap 100 pontos. A következő fordulóba a legalább 60 %-os teljesítményt elért csapatok kerülnek be.

Jó versenyzést kívánunk!

 Szervezők

Share

2017. szeptember 27-én délután 34 versmondó vett részt a XX. Keresztény Hét keretében megrendezett Arany János Szavalóversenyen Tatabányán.

Iskolánkból 6 diák indult a megmérettetésen, amelyen szép eredmények születtek. Az általános iskolások között Hangya Márton 8.a osztályos tanuló II. helyezést ért el, a középiskolások között pedig Szilvási Andor 12.a osztályos tanuló végzett a II. helyen. Gratulálunk!

csoportkép01

Share

ebedoktober

Share

pordanPordán József az ELTE BTK-n 1969-ben szerzett magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát. Ettől az évtől kezdve a tatabányai Dolgozók Gimnáziumának tanára lett, a felnőttoktatás különösen nehéz, de ugyanakkor sok szépséget adó feladatát vállalta.

1983-tól a Tatabányai Árpád Gimnázium főállású tanára lett, de hosszú évekig tovább dolgozott óraadóként a Mikes Kelemen Középiskolában.

1986-ban az ELTE BTK filozófia szakán másoddiplomát szerzett.

1990-1994 között Tatabánya Önkormányzatának Közgyűlésében képviselőként tevékenykedett és a város Oktatási Bizottságának elnöke lett. Egyik kezdeményezője volt a Molnár János Pedagógiai Díj megalapításának, amely a városban dolgozó pedagógusok munkáját ismeri el. Számos elismerése közül arra volt a legbüszkébb, hogy ezt az díjat nyugdíjba vonulásakor, 2006-ban ő is megkapta.

Nagyfokú hivatástudattal, igényességgel végezte nevelő-oktató munkáját. Tanulóit rendszeresen készítette fel különböző tanulmányi versenyekre, érettségire. Részt vállalt iskolai ünnepélyek megszervezésében, versenyek lebonyolításában.

Éveken át tevékenykedett osztályfőnökként. Tanítványaival közvetlen kapcsolatot alakított ki. Osztályait jó hangulatú, egymást szerető, tisztelő közösségekké nevelte.

Közvetlen, jó kedélyű, életvidám embernek ismertük meg, s az idő múlásával a nevelőtestület meghatározó tagja lett.

Több mint tíz évig rendszeresen vállalt érettségi elnöki feladatot, melynek ellátásában szakmai tudása, jó emberi tulajdonságai segítették.

Több mint tizenöt évig szervezte és vezette a „Glória Victis” Kárpát-medencei történelmi verseny pályamunkáinak javítását. A javítóbizottságot tanítványaiból szervezte, akik közül sokan ma már pedagógusok.

Nyugdíjasként is tevékeny életet élt. Közéleti tevékenységet vállalt, civil szervezetek működését segítette, s visszajárt iskolai rendezvényekre, programokra.

Közvetlen, mindig vidám természetével a közösség központja volt. Pozitív életszemlélete sugározta a jövőbe vetett rendületlen hitét, elkötelezett magyarságát, a haza szeretetét, amelyért kollégái és tanítványainak generációi szerették, tisztelték és zárták szívükbe – most már – örökre.

Búcsúzzunk együtt Pordán tanár úrtól 2017. szeptember 2-án 10:00-kor Tatabányán az Újtelepi temető régi ravatalozójánál!

Share

tanevnyitoKedves Diákok!

Indul a 2017/18-as tanév!

A tanévnyitó ünnepély 2017. augusztus 31-én 16:30 órakor lesz.

Minden kedves ÁRPÁDOS diákot egyenruhában várunk az ünnepélyre.

Az első tanítási nap 2017.09.01. Ezen a napon osztályfőnöki órák keretében osztjuk ki a tankönyveket is.

Iskolavezetés

Share