Ma az Országgyűlés elfogadta a rendkívüli jogrend bevezetését, így holnaptól életbe lépnek a Kormány bejelentett intézkedései. Ezek szerint iskolánk 9-12. évfolyamán 2020. november 11-től tantermen kívüli digitális munkarendre térünk át. A 7. és 8. évfolyam továbbra is iskolába járással teljesíti kötelezettségét, őket tehát holnap is várjuk iskolánkban.

A felsőbb évfolyamok digitális oktatása a tanév elején elfogadott alapelvek szerint történik. (A tanteremen kívüli digitális munkarend szabályai, Házirendünk 2. melléklete.) Ennek lényege, hogy a tanulók a tananyagot az órarendhez igazodó ütemezésben fogják megkapni, kiadott feladatok illetve online tartott órák formájában. A tanulók kötelessége, hogy az így megkapott tananyagot elsajátítsák, és arról számot adjanak. A digitális munkarend szerinti oktatásban is kötelező a részvétel, ezért elvárjuk a tanulóktól, hogy visszajelezzék tanáraiknak a kiküldött anyagokat, illetve részt vegyenek az online jelenlétet igénylő tanórákon. A kapcsolattartásra iskolánkban egységesen a Google iskolai szolgáltatáscsomagot és a KRÉTA rendszert használjuk. A hivatalos kommunikációs csatorna az arpadgimi.hu domainben regisztrált e-mailcím. Az iskola üzeneteit erre a címre küldjük, illetve küldik tanáraink, és kérjük, hogy ti is ezt használjátok iskolai feladataitok teljesítéséhez.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a járványügyi eljárásrend érvényben van (Házirend 1. melléklet). Kérünk mindenkit, hogy az értesítési kötelezettségének továbbra is tegyen eleget, jelezzék, ha a tanuló beteg, különös tekintettel az esetleges COVID fertőzésre (suli@arpadgimi.hu).

Tájékoztatjuk az érintett tanulókat, hogy az Oktatási Hivatal közleménye szerint az őszi érettségi vizsgák szóbeli részei, és az OH által szervezett tanulmányi versenyek (pl.:OKTV) az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartásával hagyományos módon folytatódnak az előzetes ütemterv szerint.

Bízunk benne, hogy a rendkívüli körülmények javulásával minél előbb visszatérhetünk a normál iskolai tanítási rendhez.

Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!

Kovács Miklós
igazgató

Járványügyi eljárásrend (Házirend 1. melléklet)

A digitális munkarend szabályai (Házirend 2. melléklet)

Share