Kedves felvételiző Diákok! Tisztelt Szülők!

Iskolánk a központi írásbeli felvételit a fennálló egészségügyi veszélyhelyzetben az alábbiak szerint tudja megszervezni.

Úgy érezzük, ezek a szabályok garantálják, hogy nyugodt körülmények között, biztonságosan, egymás veszélyeztetése nélkül tudja gyermekük megírni a felvételi dolgozatát. Ezért mindenkit kérünk arra, hogy az alábbi szabályokat maradéktalanul tartsa be.

Az írásbeli felvételi vizsga január 23-án szombaton 10.00 órakor kezdődik a magyar nyelv feladatlap megírásával, majd 11.00 órától a matematika következik.

A kétféle korcsoport és a viszonylagos magas létszám miatt a beléptetést az alábbiak szerint szervezzük.

Kérjük a 8. osztályos tanulókat, hogy 9.10 körül érkezzenek az iskola elé, kerülve a csoportosulást, igyekezve a megfelelő távolság megtartását. Őket 9.15-től engedjük be az iskolába, ami várhatóan 10-15 percet vesz igénybe.

A 6. osztályos diákokat 9.30-ra várjuk és 9.35-től engedjük őket az iskola épületébe. Számításaink szerint így minden tanuló az írásbeli megkezdése előtt legalább 10-15 perccel a számára kijelölt tanteremben lesz.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy fogadják el, miszerint őket az épületbe nem tudjuk beengedni, mert iskolánk minden termére szükség van az írásbelikhez. Egyúttal kérjük azt is, hogy ne kísérjék gyermeküket az iskola ajtóig, hiszen így elkerülhetetlenül csoportosulás alakulna ki. Gyermeküknek megmutatva az iskola bejáratát, attól távolabb búcsúzzanak el egymástól (Polgármesteri Hivatal parkoló, Életfa tér, Álmos vezér utca, az iskolánk és a rendőrség között stb.). Célszerű a vizsga utáni találkozót is az épülettől távolabb megszervezni. Kérjük, hogy az úttesteken csak a kijelölt gyalogátkelőhelyeken menjenek át, fokozott figyelemmel. A csoportosulás elkerülésének érdekében a rendőrség segítségét kértük.

Az épületbe érkező tanulóknak kötelező szájat és orrot eltakaró maszk viselése, a belépéskor a testhőmérséklet mérés és a kézfertőtlenítés.

Kollégáink irányítják a tanulókat a kijelölt tantermekbe. Ott a felügyelő tanárok részletes tájékoztatást adnak a további teendőkről.

Az alapelvek a következők:

  • A belépést követően a tanulók a legrövidebb úton menjenek a számukra kijelölt terembe, amelyhez megfelelő iránymutatást kapnak.
  • A vizsga ideje alatt a tanterembe kell tartózkodni, amit szükség esetén csak rövid időre hagyhatnak el.
  • A vizsga alatt – iskolánk Házirendje szerint – mindenkitől elvárjuk a maszk viselését.
  • Minden teremben biztosítjuk a kézfertőtlenítés lehetőségét.
  • A feladatlapok zárt csomagban érkeznek, így biztonságosak.

Az írásbeli vizsgára a tanulók feltétlenül hozzák magukkal arcképes igazolványukat (pl.: személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány), amit ellenőrzésre az asztalra ki kell tenniük. A tanulók csak tollal dolgozhatnak, más segédeszköz nem használható.

A kijavított dolgozatok megtekintését az egészségügyi veszélyhelyzet miatt az eredetileg meghirdetett időpont helyett két napra megbontva tartjuk. A 6. osztályosok dolgozatait január 27-én (szerda), míg a 8. osztályosok dolgozatait január 28-án (csütörtök) lehet megtekinteni iskolánkban 8.00 órától 16.00 óráig. Kérjük, hogy a megtekintésre csak egy szülő jöjjön, aki a dolgozatról elektronikus úton másolatot készíthet (lefényképezheti).

A javítással kapcsolatosan észrevételt a szülő tehet kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén, amit írásban kell benyújtania az igazgatónak, a megtekintést követő nap 16.00 óráig.

Ha valaki nem tud vagy nem akar részt venni a megtekintésen, akkor gyermekének értékelő lapját postán juttatjuk el a jelentkezési lapon feltűntetett címre. Az írásbeli eredményeket iskolánk honlapján semmilyen formában sem tesszük közzé, mert a vizsgán való részvétel és annak eredménye nem nyilvános adat.

A felvételi vizsga pótnapja január 28-a csütörtök 14.00 óra, amelyen csak azok a tanulók vehetnek részt, akik igazolt okkal maradtak távol a vizsgáról. Az igazolást be kell mutatni. Az érintett tanulókat az adott napon 13.30 órára várjuk iskolánk aulájába.

A 2021. február 5-ei pótnapon kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, továbbá egyéb, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Erre a pótnapra 2021. január 29-ig kell elektronikus úton írásbeli kérelmet benyújtania a felveteli@arpadgimi.hu címre.

Ha további kérdéseik lennének, úgy forduljanak bizalommal hozzánk a felveteli@arpadgimi.hu e-mailcímen.

Share