Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!

Iskolánkban a nevelő-oktató munka 2021. május 10. (hétfő) napjától jelenléti formában folytatódik.

Az intézménybe történő belépésre vagy tartózkodásra irányadó járványügyi protokoll továbbra is érvényes, azaz belépéskor testhőmérséklet-mérés, kézfertőtlenítés, maszkhasználat kötelező, az arra nem jogosult nem léphet be. Ezzel összhangban kérjük a házirendünk mellékleteként megfogalmazott egészségügyi szabályok fokozott betartását.

A mulasztások igazolását a házirend szabályozza. Ez a rendkívüli helyzet miatt kiegészül azzal, hogy amennyiben valamely tanuló szülői féltés következtében marad otthon, úgy a hiányzását igazoltnak tekintjük. Egyúttal felhívjuk a szülő/gondviselő figyelmét a gyermekének felkészítési kötelezettségére és a hiányzások lehetséges jogkövetkezményeire.

Kérjük a szülőket, hogy ilyen esetben a suli@arpadgimi.hu címre írják meg a gyermekük távolmaradásának időtartamát. Minden beérkezett bejelentésre e-mail-ben válaszolunk.

A koronavírus-fertőzéssel összefüggésben továbbra is fennáll iskolánk jelentési kötelezettsége. Kérjük a tisztelt szülőket, hogy ha gyermekük igazolt COVID fertőzöttség, vagy hatósági karantén miatt nem jöhet iskolába, akkor ezt haladéktalanul jelezzék az felénk (suli@arpadgimi.hu). Ilyen esetekben igazolásnak a hatósági dokumentumot elfogadjuk.

Share