Ballagás

A végzős növendékek életük jelentős állomásához jutva az érettségi vizsgák elött elbúcsúznak. Az utolsó tanítási napon a diákok “bolond ballagást” tartanak az óraközi szünetekben és a tanítás után maguk és mások vidám szórakoztatására . Péntek az ünnepélyes búcsú, a ballagás napja. Az alsóbb évfolyamok feldíszítik saját és negyedikesek tantermeit. 15 óra 30 perckor a búcsúzó osztályok végigjárják az összes osztályt és búcsúznak társaiktól. Ezután az iskola udvarán énekleve a gyülekező téren osztályokként felállnak. Ünnepélyes műsor keretében (ének, szavalatok) az iskola igazgatója beszédet mond, majd a 11. évfolyam képviselője köszön el a negyedikesektől. Ezt követően a végzősök nevében egy tanuló búcsúzik az alma mátertől, tanároktól, diáktársaktól. Az ünnepség során kerül sor az Árpád díjak átadására. A “Szózat” eléneklése után a ballagók saját osztályukba mennek. A ballagás napjának esti óráiban “gyertyás éji szerenádot” tartanak tanáraik ablaka alatt. Hétfőn megkezdődnek az érettségi írásbeli, majd a felkészülési idő után a szóbeli vizsga, illetve a felvételik következnek.

A képeken a 2010/2011. tanév ballagási pillanatai láthatók. A képeket Schweininger Kristóf 10. c osztályos tanuló készítette.