Közzétett információ

Az információt tartalmazó dokumentum

arpad_th Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató
arpad_th Induló osztályok, csoportok száma Felvételi tájékoztató 
arpad_th Nyitvatartási rend Házirend 2020
arpad_th A tanévben tervezett
jelentősebb rendezvények
Munkaterv
arpad_th Szakmai és tanügyi ellenőrzések Ellenőrzések jegyzőkönyve
arpad_th Szervezeti és Működési
Szabályzat
SZMSZ 2020
arpad_th Házirend Házirend 2020
arpad_th Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2020
Helyi tanterv
arpad_th Az iskola pedagógusai Honlap – Tanáraink
arpad_th Nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítők
Honlap – Tanáraink
arpad_th Az országos mérés-értékelés
évenkénti eredményei
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Részletesebben:
OKM-FIT jelentés
Oktatási Hivatal oldala
arpad_th A tanulók le- és kimaradásával
kapcsolatos adatok
Táblázat
arpad_th Érettségi vizsgák eredményei Vizsgaeredmények
arpad_th Egyéb foglalkozások igénybe-
vételének lehetőségei
Házirend 2020
arpad_th Hétvégi házi feladat és
iskolai dolgozatok szabályai
Házirend 2020
arpad_th Osztályozó vizsga
követelményei
Vizsgakövetelmények
arpad_th Az osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók száma Tanulói létszám
arpad_th A tanév munkájának értékelése Igazgatói beszámoló