Ezen az oldalon a 4 és a 6 évfolyamos gimnázium helyi tantervei érhetők el.
Iskolánkban jelenleg a HT-2019 nevű helyi tanterv alapján folyik a nevelés-oktatás.
A következő táblázatból kiválasztva megtekinthetőek az egyes tantárgyak tantervei.

Hat évfolyamos
gimnázium
HT6-2019

7-12. évfolyam
Négy évfolyamos
gimnázium
HT4-2019
9-12. évfolyam
Specializáció
11-12. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom
Matematika Matematika
Matematika emelt
Matematika
Történelem Történelem Történelem
1. idegen nyelv 1. idegen nyelv
1. idegen nyelv emelt
1. idegen nyelv
2. idegen nyelv 2. idegen nyelv  
Biológia Biológia Biológia
Fizika Fizika Fizika
Földrajz Földrajz Földrajz
Informatika Informatika Informatika
Kémia Kémia Kémia
Etika Etika  
Ének-zene Ének-zene  
Vizuális kultúra Vizuális kultúra  
Dráma és tánc Dráma és tánc  
Művészetek Művészetek  
Életvitel és gyakorlat Életvitel és gyakorlat  
Testnevelés  Testnevelés  
Osztályfőnöki Osztályfőnöki  
Erkölcstan/Hit- és erkölcstan