Az alábbi táblázatban található tantárgyak szerint az osztályozó vizsgák követelménye.

Tantárgy
Magyar nyelv
Irodalom
Matematika
Történelem
Angol nyelv
Német nyelv
Francia nyelv
Olasz nyelv
Orosz nyelv
Biológia
Etika
Erkölcstan
Ének-zene
Fizika
Földrajz
Informatika
Kémia
Művészetek
Vizuális kultúra
Testnevelés
Dráma és tánc
Technika, életvitel és gyakorlat

A HT2020 helyi tantervre érvényes osztályozó vizsga követelményei.