Az alábbi táblázatban tantárgyanként tekinthetőek meg az osztályozó vizsga követelményei.

HT6-2020
HT4-2020

HT6-2020
7-10. évfolyam
HT4-2020
9-10. évfolyam
Specializáció
11-12. évfolyam
Irodalom
Magyar nyelv
Irodalom
Magyar nyelv
Magyar nyelv és irodalom
Matematika Matematika
Matematika emelt
Matematika
Történelem Történelem Történelem
Állampolgári ismeretek Állampolgári ismeretek  
1. idegen nyelv
Angol nyelv
Német nyelv
1. idegen nyelv
Angol nyelv
Német nyelv
Angol nyelv emelt
Német nyelv emelt
Angol nyelv
2. idegen nyelv
Angol nyelv
Német nyelv
Olasz nyelv
2. idegen nyelv
Angol nyelv
Német nyelv
Olasz nyelv
 
Biológia Biológia Biológia
Fizika Fizika Fizika
Földrajz Földrajz  
Kémia Kémia Kémia
Digitális kultúra Digitális kultúra Digitális kultúra
Etika    
Ének-zene Ének-zene  
Vizuális kultúra Vizuális kultúra  
Dráma és színház 8
Dráma és színház 11
Dráma és színház 11  
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
 
Testnevelés Testnevelés  
Technika és tervezés    
Természettudomány Természettudomány